Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Fion AlextianoFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 42 Deviations 332 Comments 2,164 Pageviews
×

Newest Deviations

2H Quote by Jihugn-Jin 2H Quote :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 0 0 HPBD BAEKHYUN by Jihugn-Jin HPBD BAEKHYUN :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 2 0 TAO Cover by Jihugn-Jin TAO Cover :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 0 5 Cover Quote by Jihugn-Jin Cover Quote :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 2 0 SUHO Cover Quote by Jihugn-Jin SUHO Cover Quote :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 0 2 3 Covers Quote Facebook by Jihugn-Jin 3 Covers Quote Facebook :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 3 2 Cover Quote Facebook by Jihugn-Jin Cover Quote Facebook :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 4 0 KyungSoo Cover Quote by Jihugn-Jin KyungSoo Cover Quote :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 3 1 Chen Cover by Jihugn-Jin Chen Cover :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 3 0 SEHUN Cover Quote by Jihugn-Jin SEHUN Cover Quote :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 4 3 3yearswithEXO by Jihugn-Jin 3yearswithEXO :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 2 3 SooYoung Quote by Jihugn-Jin SooYoung Quote :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 0 0 Tiffany Quote by Jihugn-Jin Tiffany Quote :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 1 0 First Mainp by Jihugn-Jin First Mainp :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 2 0 SUZY RENDER by Jihugn-Jin SUZY RENDER :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 6 4 TIFFANY RENDER by Jihugn-Jin TIFFANY RENDER :iconjihugn-jin:Jihugn-Jin 9 9
------------------------> -----------------------> ----------------------->

Favourites

PSD #49 by Evey-V PSD #49 :iconevey-v:Evey-V 2,085 485 Quote #4 by YRDuck Quote #4 :iconyrduck:YRDuck 2 0 font pack: 07# by itskrystalized font pack: 07# :iconitskrystalized:itskrystalized 163 4 texture pack: 1 1 # - modern by itskrystalized texture pack: 1 1 # - modern :iconitskrystalized:itskrystalized 26 3 1.04122015 by BotGiat15 1.04122015 :iconbotgiat15:BotGiat15 20 4 Simple Brushes by Coby17 Simple Brushes :iconcoby17:Coby17 172 34 Large Texture 3 by topassilem Large Texture 3 :icontopassilem:topassilem 24 2 Obscene Styles by BMaraj Obscene Styles :iconbmaraj:BMaraj 17 4 20 Texturas Light by TransilvaniaEditions 20 Texturas Light :icontransilvaniaeditions:TransilvaniaEditions 384 176 Swirls II Brushes PS by Coby17 Swirls II Brushes PS :iconcoby17:Coby17 570 125 200415 PleaseListenToMyHeart by thecrazyBangie 200415 PleaseListenToMyHeart :iconthecrazybangie:thecrazyBangie 69 4 4 muse lyric large texture 2 by Carllton 4 muse lyric large texture 2 :iconcarllton:Carllton 916 155 Showart [sharepsd] by seul3105 Showart [sharepsd] :iconseul3105:seul3105 82 36 icon textures : shayna by spookyzangel icon textures : shayna :iconspookyzangel:spookyzangel 178 13 Moonwalk Premade BG by msfowle Moonwalk Premade BG :iconmsfowle:msfowle 53 35 4 textures by Chedey by Chedey111 4 textures by Chedey :iconchedey111:Chedey111 297 17

Watchers

Groups

:iconclub-designvn: :icondesign-is-fun: :iconvietnamgfx: :icondesign-creators:

Activity


Chuyện là mới lập một cái PAGE chuyên về Design cover Quote bên Facebook và rất thưa thớt lượng người theo dõi, mong các bác ghé qua cho em một Like để khích lệ tinh thần ạ - Page này : Photo Quote


                    Cover theo yêu cầu của 1 member


Còn đây là LOGO Page mình ~
Đơn điệu quá nhỉ ?

PAGE sẽ thường xuyên úp cover Quote chủ yếu về SNSD, EXO nhé mọi người =))
Và những câu Quote của Thánh Yêu ( Vì mình là Yêu's Fan mà ))))

Bye;-d

deviantID

Jihugn-Jin's Profile Picture
Jihugn-Jin
Fion Alextiano
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Age 14
FA
Sone, Exo-L, Directioner, Ngôn tình's Fan (Thánh Yêu là chủ đạo)

--------------------------------------------------------------------

NAM DẠ TƯỚC - cái thèn hại cuộc đời em nó ~ biến em nó thành một con người "dâm dục" hơn bất cứ ai !!!!!!!!!!!
Kết đến là ông Duật Tôn nữa là "Khiêm gia gia" cuối cùng là cái cậu gì ấy ấy Minh Thành Hữuuu . Nhắc mới nhớ nhờ nó mà 2 thao nước mắt của em đấy ạ ~ Cũng may mà em nó không rời xa tuii ~

-----------------------------------------------------

Ai mq thì cmt đi - tớ rất ư là thân "thiện"
~Done~
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconchancucheoo:
ChanCucheoo Featured By Owner Jul 25, 2015  Student Traditional Artist
Watch back, please
Reply
:iconnever-be-mine:
Never-Be-Mine Featured By Owner May 27, 2015  Student Interface Designer
wat back ~
Reply
:iconwoneunha:
WonEunHa Featured By Owner May 16, 2015  Student Interface Designer
làm quen!
Reply
(1 Reply)
:iconvittyjung0301:
VittyJung0301 Featured By Owner May 5, 2015
Thăm nữa nghen :vv 
Reply
:iconvittyjung0301:
VittyJung0301 Featured By Owner May 2, 2015
Đuỹ thăm đuỹ = )))
Reply
(1 Reply)
:iconvittyjung0301:
Thăm đuỹ :vv
Reply
(1 Reply)
:iconseul3105:
seul3105 Featured By Owner Apr 14, 2015
Thăm mày <3
Reply
(1 Reply)
Hidden by Commenter
(1 Reply)
:icontinalouiseuk:
TinaLouiseUk Featured By Owner Feb 18, 2015  Hobbyist Digital Artist
Untitled-1 by TinaLouiseUk  1927402eluqgj7b8i by TinaLouiseUk  
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: